Presentación

Cartas ó Sr Rector

Información sobre "Cidade Universitaria S.A."

Recortes de prensa

Análise dos presupostos da Universidade para o ano 2000

Análise dos presupostos da Universidade para o ano 2001

Análise do Balance anual da xestión do Rector (xuño de 2001)

Análise da Programación Plurianual 2001-2004

Estado del Campus de Vigo en Octubre de 2001Correo electrónico: pcuvi@uvigo.es